Vertrouwenscontactpersoon

De laatste jaren is er in de media veel aandacht voor grensoverschrijdend gedrag. Dit komt voor op scholen, op de werkvloer maar ook bij sportclubs. Je kunt hierbij denken aan (seksuele) intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie, uitsluiting en pesten. Uiteraard moet iedereen zich veilig voelen bij zijn of haar sportclub en er met plezier naartoe gaan. Ook AV Start zet zich in voor een veilige sportomgeving. Hiervoor is een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Zij kan benaderd worden door clubleden die zich onveilig voelen om wat voor reden dan ook. Dit kan zijn door machtsmisbruik, (seksuele) intimidatie, pesten, discrimineren, buitensluiten enz. Ook als je een vermoeden hebt dat iemand anders hier slachtoffer van is, kun je contact opnemen. De vertrouwenscontactpersoon is neutraal en onafhankelijk en het gesprek is altijd vertrouwelijk. Wel heeft de vertrouwenscontactpersoon een meldplicht aan het bestuur en het bestuur heeft de plicht in te grijpen. Deze regels zijn landelijk vastgelegd per 1 januari 2020. Uiteraard is het mogelijk de melding aan het bestuur anoniem te doen. Natuurlijk hopen we dat er geen situaties komen waarin de vertrouwenscontactpersoon ingezet moet worden maar schroom niet en trek aan de bel als bovengenoemde situaties zich voordoen, zodat we met z’n allen werken aan een veilige sportomgeving. Onze vertrouwenscontactpersoon is Roos van Hoek Tel: 06-21211516