Voorpagina

Laatste nieuws lees verder →


Uitslag Rida loop van zondag 19 september
Tussenstand competitie senioren.


Beste  AV Start leden,
De maandagavond en woensdagavond training is tot nader te bepalen datum komen te vervallen.

Namens het bestuur,
Dirk Schenk


Uitslag 800 meter en Engelse mijl.
Uitslag 11e Nazomerloop van zondag 5 september
Uitslag Tijdloop zondag 29 augustus.
Tussenstand competitie jeugd.


De wandeldag op zondag 26-09-2021 gaat niet door.
Het organiserende team heeft om gezondheidsredenen hiertoe besloten.
Zij hopen in 2022 weer u weer te mogen begroeten.

Bericht van de penningmeester.
Het komt regelmatig voor dat leden, verhuizen, wijzigen van internetprovider, een nieuw email adres krijgen en ga zo nog maar even door. Vaak wordt vergeten wijzigingen, die van belang kunnen zijn voor de ledenadministratie, door te geven aan je sportvereniging. Herken je dit? Geef dan je wijzigingen door aan de penningmeester , alvast bedankt!
Bericht van de webmaster.
Heb je ook een berichtje, wil je een uitslag melden of aanvullingen voor onze website stuur dan een email, met je bericht, naar de webmaster.