Ledenadministratie

Contributie
De contributie wordt ieder jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering voor dat betreffende jaar vastgesteld.

Voor 2022 / 2023 gelden de volgende bedragen:

Jeugdleden € 15,00
Seniorleden € 30,00
Donateurs € 15,00

Zo spoedig mogelijk na de Algemene Ledenvergadering zal de contributie van uw rekening worden afgeschreven. U ontvangt 5 dagen voor het afschrijven een bericht per email.

Nieuwe leden vullen bij aanmelding een inschrijf/machtigingsformulier in en sturen naar de
penningmeester.

Bij aanmelding voor 1 juli is voor het gehele kalenderjaar contributie verschuldigd, bij aanmelding vanaf
1 juli wordt  50% van de jaarlijkse contributie gerekend. De contributie wordt automatisch afgeschreven. Donateurs zijn altijd het volle bedrag verschuldigd

De contributie dient éénmaal  per jaar te worden voldaan. Wij wijzen jullie erop, dat men lid is van onze vereniging nadat men zich heeft aangemeld.

Dit betekent ook dat opzeggen gemeld dient te worden.
Opzeggen en  aanmelden en doorgeven van wijzigingen dient te gebeuren door gebruik te maken van het opzegformulier.

Via onderstaande links, kun je een inschrijfformulier en een machtigingsovereenkomst voor het automatisch voldoen van je contributie downloaden. Deze formulieren kun je direct op je computer invullen, opslaan als en vervolgens per email als bijlage versturen.

Inschrijfformulier :

Digitaal inschrijfformulier voor nieuw lid

Lidmaatschap en machtigingsovereenkomst (word)
Open het document en sla het op op je computer, vul het daarna in.
E-mail het daarna naar de penningmeester.

Lidmaatschap en machtigingsovereenkomst (pdf)
Open het document en print het daarna uit, vul het met de hand verder in.
Stuur het daarna op naar de penningmeester.


’t Groenehart Tuin en Parktechniek, Benedenkerkseweg 42 a, Stolwijk
(10% korting op de aanschaf van een nieuwe machine)
www.groenehart-tuinenparktechniek.nl